วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Power Point

1.1 แนะนำการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Power Point
1.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Power Point
1.3 มุมมองในโปรแกรม Microsoft Power Point
1.4 การปิดโปรแกรม Microsoft Power Point